top of page

La Santa Família de Manacor

El monestir de La Santa Família de Manacor té els seus orígens en les Serventes de la Santa Família, una congregació pròpia de les Illes Balears fundada per Bartomeu Diumenge el 1907. Tot i que els seus orígens no són benedictins, el 1964 les Serventes demanen poder abraçar l’ordre benedictí i al Consell de la Federació Catalana de Monges Benedictines, celebrat al Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona el 8 de novembre de 1966, acorda enviar un grup de monges catalanes a Manacor per formar-les en l’esperit benedictí. D’aquesta forma, el 10 d’abril de 1969 la comunitat de serventes de La Santa Família de Manacor es constitueixen en monestir benedictí, tot conservant el nom i l’advocació original. Vuit mesos després, el 19 de desembre, la Federació Catalana de Monges Benedictines, reunides en Capítol extraordinari al Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, accepta l’ingrés a la Federació Catalana d’aquest monestir de les illes.

El 2016 el monestir de La Santa Família de Manacor es fusionà amb el de Sant Benet de Montserrat, i des d’aleshores les monges que resideixen a Manacor són membres de la comunitat de Montserrat.

monges 2.jpeg
6.jpg
creu_i_bàcul.png
bottom of page